Tag Archives: God

God’s not Mad at You

God’s not Mad at You
God’s not Mad at You

Sometimes I feel like finding reasons to be mad at God. As if God made bad things happen to me or punished me for my wrong doing. The well intended words of others who think God must be punishing us for something we did when something bad happens sticks in your head like a broken record when you forget…

Yes sometimes we forget all about Jesus… Read the rest of this entry

Om anders te wees

Om anders te wees
Om anders te wees
Photo Credit: Chris du Toit
Om anders te wees as wat die res van die wêreld is, is nie maklik nie.  Dit kan beteken dat jy baie van jou vriende sal verloor en menigte ander opofferinge moet maak wat jy wens jy eerder nie hoef te gemaak het nie.
Om anders te wees het iets anders vir my beteken toe ek jonger was.  Dit het beteken dat ek ‘n Jesus- freak is en die wêreld wil verander en my menings, waarin ek glo en waarvoor ek staan soos ‘n veldbrand wil versprei.  Dit het beteken dat a dink ek is anders en ek het gedink ek gee nie om wat ander van my dink nie.

Read the rest of this entry